Zamknij
Poniedziałek-Piątek: 6-21, Sobota: 8-14
Al. Witosa 3, 20-315 Lublin

Cennik

Cennik

Cennik

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 29 września 2004 r.z późn. zm. (Dz.U. Nr 223 poz. 2261 z 2004 r., Nr 155 poz. 1302 z 2005 r., Nr 155 poz 1233 z 2009 r.) Poniżej lista całkowitych opłat za wybrane rodzaje badań technicznych:

 • 63 zł - Okresowe badanie techniczne motocykla
 • 99 zł - Okresowe badanie techniczne samochodu o masie całkowitej do 3,5 t
 • 161 zł - Okresowe badanie techniczne samochodu z instalacją gazową
 • 141 zł - Okresowe badanie techniczne samochodu TAXI
 • 204 zł - Okresowe badanie techniczne samochodu TAXI z instalacją gazową
 • 147 zł - Okresowe badanie techniczne samochodu przystosowanego do nauki jazdy
 • 79 zł - Okresowe badanie techniczne przyczepy
 • 149 zł - Okresowe badanie techniczne samochodu uprzywilejowanego
 • 180 zł - Okresowe badanie techniczne samochodu po zmianach konstrukcyjnych
 • 192 zł - Okresowe badanie techniczne pojazdu po kolizji drogowej
 • 35 zł - Okresowe badanie techniczne pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego
Na całkowity koszt badania technicznego pojazdu składają się ceny poszczególnych pozycji poniższej tabeli.

Szczegółowy cennik usług:
Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł
(zawiera VAT)
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 - motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 - samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) 98,00
1.3 - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
1.4 - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 - autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6 - przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00
1.8 - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
1.9 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
1.12 - pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
1.13 - taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
1.14 - pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
1.15 - pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.16 - pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
1.22 - motorower 50,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 - skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2 - skuteczności działania hamulców tramwaju 120,00
2.3 - skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50,00
2.4 - ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.5 - połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6 - toksyczności spalin 14,00
2.7 - poziomu hałasu 20,00
2.8 - geometrii kół jednej osi 36,00
2.9 - działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10 - wszystkich innych usterek łącznie 20,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 - określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) 20,00
4.3 - dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 - co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych. 3) 20,00
5.2 - po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.2 - który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3 - który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.6 - do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.8 - o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9 - skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60, 00
6.11 - pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 - prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35,00
7.2 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) 21,00
7.3 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) 48,00
7.4 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej. 4) 41,00
7.5 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) 41,00


Objaśnienia:
 • W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
 • Pozostałe badania jak dla autobusu.
 • W przypadku gdy opłata za badania techniczne powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp.1 tabeli.
 • Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
Użyte w tekście skróty oznaczają:
 • m.w. - masa własna pojazu,
 • d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.