Zamknij
Poniedziałek-Piątek: 6-21, Sobota: 8-14
Al. Witosa 3, 20-315 Lublin

Usługi

Usługi

Usługi

W ofercie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów PTHW sp. z o.o. znajdą Państwo szeroką gamę badań technicznych różnego rodzaju pojazdów.
Wraz z końcem grudnia 2010r. SKP PTHW zostanie uprawniona do wykonywania usług świadczonych w ramach Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.
Wykonujemy badania techniczne pojazdów kat.:

 • A - motocykle,
 • B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t (samochody osobowe i dostawcze),
 • C - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 16t
 • CC - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t
 • D - autobusy,
 • T - ciągniki rolnicze,
 • E - przyczepy,
Zakres wykonywanych badań technicznych pojazdów:

 • badania techniczne okresowe
 • badania techniczne pierwsze:
  • pojazdu przeznaczonego do przewozu materiałów niebezpiecznych,
  • taksówki osobowej,
  • pojazdu uprzywilejowanego,
  • pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,
 • badania techniczne dodatkowe pojazdu:
  • skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego,
  • skierowanego przez starostę,
  • zarejestrowanego po raz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji “ Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę,
  • zgłoszonego do rejestracji, a uszkodzonego w kolizji, wypadku drogowym lub innym,
  • po zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych technicznych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
  • w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem,
  • który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa,
  • który ma być używany jako przewożący materiały niebezpieczne,
  • który ma być używany jako uprzywilejowany.
Nadawanie i nabijanie numerów.